> ประชุมผู้ปกครอง
Get Adobe Flash player

แขกแก้วมาเยือน

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2553

Powered by JoomlaGadgets

สพป.เขตทั่วประเทศ

โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายชาวเขื่อน

โรงเรียนดีประจำตำบล
ผลงานวิชาการระบบประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานโรงเรียนวัดเสด็จ คู่มือระบบประกันคุณภาพภายปี 53 คู่มือการนิเทศภายใน แผนการนิเทศภายใน 2557 แผนการนิเทศภายใน คู่มือบริหารโรงเรียน คู่มือประเมิน 4ส.19จุดเน้น คู่มือฯ ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ เสด็จ 53คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แผนการดำเนินการ

แผนกลยุทธ์ 4 ปี (2552-2555) แผนพัฒนาคุณภาพ'ศึกษา 54-57 แผนปฏิบัติการปี'52(ฉบับปรับปรุง) แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2553 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2554 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2555แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2556 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2557 แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์2556

สรุปและรายงานผลปฏิบัติการ

รายงานโครงการอนุรักษ์ฯ ปี '52 รายงานโครงการอนุรักษ์ฯ ปี '53 สรุปผลการดำเนินงานปี 2552 รายงานพัฒนาคุณภาพ'ศึกษา51 รายงานพัฒนาคุณภาพ'ศึกษา52 รายงานพัฒนาคุณภาพ'ศึกษา53 รายงานพัฒนาคุณภาพ'ศึกษา54 รายงานพัฒนาคุณภาพ'ศึกษา55 รายงานพัฒนาคุณภาพ'ศึกษา56 ผลการประเมิน สมศ.รอบที่ 1,2รายงานเศรษฐกิจพอเพียง 2554

ตีกลองปู่จาจนได้ออกทีวีช่อง 3 ข่าวนอกลู่

นักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จ โชว์ลีลาการตีกลองปู่จา อย่างคล่องแคล่ว ประจวบกับรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  เนื่องในพิธีเปิดสนามกีฬาโรงเรียนวัดเสด็จ โดย สส.จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 จนได้ออกรายการข่าวนอกลู่ ทางช่อง 3 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

แหล่งความรู้

รู้จักอาเซียน
- ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
- ประเทศสมาชิกอาเซียน
- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
Pil Obec
การเรียนการสอนกิจกรรมสนุกๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนานุกรม ค้นหาคำศัพท์ออนไลน์
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่หลายหลาย

Who's Online

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

คุณเข้าชมเป็นลำดับที่
308095
วันนี้วันนี้193
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้193
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้784
เดือนนี้เดือนนี้4649
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด308095
หมายเลข IP54Dot196Dot198Dot241
US
สมาชิกออนไลน์ 0
บุคคลทั่วไป 44
สถิติตั้งแต่ 23 กันยายน 2551
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประชุมผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 โรงเรียนวัดเสด็จได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองขึ้น โดยผู้อำนวยการชำนาญ  แสงจันทร์ เพื่อรายงานการดำเนินงาน การชี้แจงรายละเอียด ร่วมหารือ แสดงความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในปีการศึกษาถัดไป รวมถึงการมอบผลการเรียน และเงินออมของนักเรียนในแต่ละชั้น

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนวัดเสด็จ ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดเสด็จได้จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน / กิจกรรม  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง...

(41)
อ่านเพิ่มเติม...

แขกแก้วมาเยือน 1
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 สมาคมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 31 ท่าน ได้มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

(80)
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรท้องถิ่น
โรงเรียนวัดเสด็จได้รับเกียรติจาก ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ อาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (Media Arts & Design) คณะวิจิตรศิลป...

(66)
อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านกาดดูงาน
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านกาด ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง ได้มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โดยพานักเรีย...

(91)
อ่านเพิ่มเติม...

เปิดโครงการ D.A.R.E
โรงเรียนวัดเสด็จได้ทำพิธีเปิด โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) วันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ร...

(88)
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
วันที่ 20 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดเสด็จได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน โดยได้เชิญผู้นำในชุมชนร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น...

(72)
อ่านเพิ่มเติม...

แขกแก้วมาเยือน 2
ผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลบ้านแม่เปิน จ.นครสวรรค์ จำนวน 14 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเสด็จ กับแห...

(112)
อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมพร้อมสู่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ศน.ไข่แก้ว  ปวงคำคง ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเตรียมความพร้...

(65)
อ่านเพิ่มเติม...

ห้องเรียนคุณภาพ (โฉมใหม่)
โรงเรียนวัดเสด็จได้ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ (E-Modern)  เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน โดยมีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสม...

(74)
อ่านเพิ่มเติม...

ตัดผมฟรี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ตัวแทนศูนย์ฝึกอาชีพสตรี ภาคเหนือ ได้บริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จ ฟรี ณ อาคารจามจุรี เพื่อส่งเสริมด้านความสะอาด ความเรียบร้อยของนักเร...

(15)
อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือ
ผู้กำกับลูกเสือ และตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนวัดเสด็จ ได้เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยได้...

(48)
อ่านเพิ่มเติม...

ความรู้เรื่อง ฟัน
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง ได้มาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จ เกี่ยวกับฟัน การดูแลรักษาฟัน การรับประทานอาหาร ร...

(55)
อ่านเพิ่มเติม...

แห่เทียนพรรษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จ ได้ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวายแด่ วัด 5 วัด ได้แก่ วัดพระธาตุเสด็จ วัดบ้านลู วัดท่าส้มป่อย วัดวังเลียบ และวั...

(21)
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันสุนทรภู่
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดเสด็จได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ โดยทางโรงเรียนได้จัดบอร์ดนิทรรศการ การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี การอ...

(67)
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน
ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาฝึกสอนได้ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน เพื่อสรุป หารือ การดำเนินงานของทางโรงเรียนที่ผ่านมา และการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ เพื...

(60)
อ่านเพิ่มเติม...

ทำปุ๋ยหมัก
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดเสด็จได้เชิญคุณสุพัส  คำปิงยศ วิทยากรทำปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านลู หมู่ที่ 8 มาบรรยายและสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากพืชผลในท้องถิ่นตำบลบ้านเ...

(46)
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่าย
คณะผู้บริหาร และคณะครู กลุ่มเครือข่ายชาวเขื่อน 12 โรงเรียน ได้ร่วมประชุมโดยมีนายประสิทธิ์  ธรรมสิทธิ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายเปิดการประชุม ณ อาคารจามจุรี โรงเรียนวั...

(53)
อ่านเพิ่มเติม...

เลือกชุมนุม
นักเรียนในระดับชั้นป.1-ป.6 เข้าร่วมสมัครกิจกรรมชุมนุม ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 จำนวน 7 ชุมนุม ได้แก่ ชุมนุมรักการอ่าน ชุมนุมศิลปะ ชุมนุมกีฬา ชุมนุมเกษ...

(79)
อ่านเพิ่มเติม...