> ข่าวประชาสัมพันธ์
Get Adobe Flash player

แขกแก้วมาเยือน

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2553

Powered by JoomlaGadgets

โรงเรียนดีประจำตำบล
ผลงานวิชาการระบบประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานโรงเรียนวัดเสด็จ คู่มือระบบประกันคุณภาพภายปี 53 คู่มือการนิเทศภายใน แผนการนิเทศภายใน 2559 คู่มือบริหารโรงเรียน คู่มือประเมิน 4ส.19จุดเน้น คู่มือฯ ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ เสด็จ 53คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แผนการดำเนินการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา58-61 แผนพัฒนาคุณภาพ'ศึกษา 54-57 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2557 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2558

ข้อมูลสารสนเทศ

รวมผลสัมฤทธิ์นักเรียน 2558 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 53-57 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2558ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2559ทำเนียบศิษย์เก่าปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรม ปีการศึกษา 2559

แหล่งความรู้

รู้จักอาเซียน
- ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
- ประเทศสมาชิกอาเซียน
- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
Pil Obec
การเรียนการสอนกิจกรรมสนุกๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนานุกรม ค้นหาคำศัพท์ออนไลน์
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่หลายหลาย
ฝากกด like ใหม่ด้วยครับ เนื่องจากเพจเดิมถูกล็อค!!
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เลี้ยงส่งครูฝึกสอนสถาบันพลศึกษา 13
2 ทำบุญตานก๋วยสลากภัต ณ วัดพระธาตุเสด็จ ปี 2560 19
3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ศึกษาดูงาน 39
4 รับพันธุ์ปลา พันธุ์กบ และก้อนเห็ดนางฟ้า ณ เชียงใหม่ 20
5 โรงเรียนห้วยโรงนอก ศึกษาดูงาน 22
6 มอบทุนการศึกษา ปตท. ปีการศึกษา 2560 45
7 โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ศึกษาดูงาน 114
8 นิเทศตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 55
9 บรรยาย ปศพพ. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 68
10 นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 71
11 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดเสด็จครบรอบ 84 ปี 137
12 สรุปรายรับ รายจ่าย การจัดงาน ฯ 94
13 ประชุมเตรียมความพร้อมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดเสด็จ 80
14 ศน.เขมจิรา เศวตรัตนเสถียร มานิเทศเยียมชมโรงเรียน 116
15 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560 113
16 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2560 136
17 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 112
18 ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเสด็จประชุม 156
19 เลื่อนกำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๘๔ ปี โรงเรียนวัดเสด็จ 93
20 ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 101
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 13