ห้องสมุด
โรงเรียนวัดเสด็จ
บริการ E-book

บริการ E-book เพิ่ม E-book แก้ไข E-book ลบ E-book
เลขทะเบียน E-book ปกหนังสือ(คลิกเพื่ออ่าน) ชื่อหนังสือ(คลิกเพื่ออ่าน) รายละเอียด
1เขียนเกมด้วยสูตร Excelหนังสือสอน ประยุกต์ใช้สูตร Excel มาเขียนเกมตอบคำถาม
2โปรแกรมฟรีในฝันหนังสือรวบรวมโปรแกรมฟรี ใช้งานเพื่อการเรียนการสอน
3การใช้งานโปรแกรมห้องสมุด MYFREELIB 1.0คู่มือการใช้งานโปรแกรมห้องสมุด MYFREELIB 1.0 เบื้องต้น